منوچهر سخایی: جان جان

جان جان
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: محلی
خواننده: منوچهر سخایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *