ویگن: داستان یک عشق

داستان یک عشق
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: خارجی
خواننده: ویگن

آهنگ اصلی این ترانه در اینجا بشنوید!
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *