فرهاد:‌ اسیر شب

اسیر شب
شعر: عباس صفاری
آهنگ: محمد اوشال
خواننده: فرهاد مهراد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *