جمال وفایی: دختر شیرازی (ترانه فیلم)

دختر شیرازی
شعر: محلی
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: جمال وفایی
ترانه فیلم: داش آکل

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
موسیقی متن فیلم «داش‌آکل» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!