جمال وفایی: فریبا

فریبا
شعر: میشا جاودانی
آهنگ: [عماد] رام
خواننده: جمال وفایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!