مهستی: رسوایی (مگه نه!؟)

رسوایی (مگه نه)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: صدرالدین مهوان
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *