هایده:‌ راضی مشو

راضی مشو
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [فضل‌الله] توکل
خواننده: هایده

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *