فریدون فروغی: تنگنا (ترانه فیلم)

فریدون فروغی دیگه دل با کسی نیست

دیگه دل با کسی نیست
شعر: فرهاد شیبانی
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: فریدون فروغی
ترانه فیلم: تنگنا

دلم از خیلی روزا با کسی نیست
تو دلم فریاد و فریادرسی نیست
شدم اون هرزه‌گیاهی که گلاش
پَرپَرِ دستای خار و خَسی نیست

دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریادرسی نیست
آسمون، ابری شده
دیگه خار و خسی نیست

بارون از ابرا سبُک‌تر می‌پَره
هر کسی سَر به سویِ خودش داره
مثل لاک‌پُشت تو خودم قایم شدم
دیگه هیچکس دلمو نمی‌بَره

دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریادرسی نیست
آسمون، ابری شده
دیگه خار و خسی نیست

ماهی از پاشوره بیرون افتاده
شاپرکها پَراشون زخمی شده
نکُنه تو گله‌‌ی بَره‌هامون
گُذرِ گُرگِ بیابون افتاده

دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریادرسی نیست
آسمون، ابری شده
دیگه خار و خسی نیست

* * *
معرفی و موسیقی فیلم «تنگنا»

* * *
یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!