گیتی: شکوه سبزه‌زار

شکوه سبزه‌زار
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: سمفونی شماره ۴۰ موزارت
تنظیم: [محمد] اوشال
خواننده: گیتی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *