گیتی: شکوه سبزه‌زار

گیتی پاشایی شکوه سبزه زار

شکوه سبزه‌زار
کلام: ایرج جنتی‌عطایی | خواننده: گیتی پاشایی
بر آهنگ: Mozart – Symphony No. 40

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!