جمال وفایی: به یار بی‌وفا

به یار بی‌وفا
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: جمال وفایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
نوذر پرنگ ـ از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *