آلیس الوندی ـ فرشید: من و او (ترانه فیلم)

آلیس الوندی فرشید من و او

من و او
کلام: اسماعیل نوری‌ علاء | خوانندگان: آلیس الوندی و فرشید
بر آهنگ: Aujourd’hui c’est toi – Nicole Croisille
ترانه فیلم: یک زن، یک مرد

نمونه‌ی فارسی شده‌ی ترانه‌های مشهور

* * *
یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!