داریوش، اونیک، کیوان، ماسیس: غم عشقت منو داغون می‌کنه

غم عشقت منو داغون می‌کنه
شعر: مینا اسدی
آهنگ: پرویز مقصدی
خوانندگان: داریوش، اونیک، کیوان، ماسیس

«مینا اسدی» (شاعر) و ترانه‌های او

* * *