عهدیه: لب لب (ترانه فیلم)

لب لب
شعر: رضا شمسا
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: توبه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!