فریدون فرخزاد: باغ ستاره

باغ ستاره
شعر: فریدون فرخزاد
خواننده: فریدون فرخزاد

نمونهٔ‌ فارسی‌شدهٔ‌ ترانه‌های مشهور

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone