امیر رسایی: بوم بم (بهار بیقرار)

بوم‌ بم (بهار بیقرار)
شعر: رضا شمسا
آهنگ: خارجی
خواننده: امیر رسایی

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!