الهه: بارون بارونه

بارون بارونه
شعر: کریم فکور
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: الهه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!