الهه: بارون بارونه

الهه بارون بارونه

بارون بارونه
کلام: کریم فکور | خواننده: الهه

بارون، بارون، بارونه؛ چشم فلک گریونه
از چشمای من امشب اشکِ شادی روونه
افسرده از آواز باد و بارون
بودم مثل ابر بهاری گریون
حالا که در آغوش تو جا دارم
جا در بهشتِ آرزوها دارم
بارونِ اشک از چشم من می‌ریزه
از شوقِ تو اشکِ شادی می‌بارم

*‌ * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!