سیما افشار:‌ تاپ تاپ خمیر

تاپ تاپ خمیر
شعر: عباس کارگر
آهنگ: [محمود] قرا ملکی
خواننده: سیما افشار