حسن شجاعی: صبر خدا (عجب صبری خدا دارد)

صبر خدا
(عجب صبری خدا دارد)
دکلمه و شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: حسن شجاعی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
از سروده‌های «معینی کرمانشاهی» در این سایت

«خوشه‌چین» (سروده و صدای شاعر)
«خلیج فارس» (سروده و صدای شاعر)
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *