عارف: گارون گارون

گارون گارون
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: محلی ارمنی
خواننده: عارف

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *