گوگوش: دریای انتظار

دریای انتظار
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: گوگوش

نمونه‌ی فارسی شده‌ی ترانه‌های مشهور

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!