عهدیه: همچون گذشته‌ها (باز آمدی ای آشنا)

همچون گذشته‌ها
(باز آمدی)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عهدیه

باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم
آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم

همچون گل آمدی ای نوبهارم
پایان بخشیده‌ای بر انتظارم
در مقدم تو چون ابر بهاری
از شوق روی تو اشکی ببارم

باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم
آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم

با تو ای آشنا، همچون گذشته‌ها
عشق نهان در سینه‌ی من پا گرفته
رنگی دگر در چشم من دنیا گرفته
دوباره گوئی صبا ز گلشن
شکوفه آرد به کلبه‌ی من

باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم
آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم

* * *
در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *
برگشت به فهرست آثار مهندس «همایون خُرم»

* * *

error: Content is protected !!