فروغ فرخزاد (مجموعه ترانه‌ها)

فروغ فرخزاد ترانه ها

تا آنجا که می‌دانیم «فروغ فرخ‌زاد» فقط یک‌بار ـ از سر تفنن شاید ـ شعری را به قصد ترانه شدن سرود. ترانۀ «در خموشی‌های ساحل» که روی موسیقی «کلیف بارمن» و با صدای «محمد نوری» اجرا شد. شعری که متن آن در هیچیک از پنج مجموعه اشعار او دیده نمی‌شود. [+]

پس فروغ، ترانه‌سرا نبود و شاید حتا در زمان نوشتن و انتشار اشعارش فکر نمی‌کرد بعدها سروده‌هایی از او آهنگین و به شکل ترانه با صدای خوانندگان مختلف اجرا شود.

اشعار «فروغ فرخ‌زاد» در سه دفتر اول، بیشتر در قالب «چهار پاره» است. در دو دفتر بعدی اما نیمایی می‌سراید و در «تولدی دیگر»، یکی دو مثنوی و غزلواره هم دارد.

مثنوی «عاشقانه»، با مطلع «ای شب از رویای تو رنگین شده»، شناخته و به‌گوش آشناترین سرودۀ او در این قالب شعری است.

در مجموعه ترانه‌های که بر مبنای سروده‌های فروغ فرخ‌زاد خوانده شده، بعد از سرودۀ «آفتاب می‌شود»، مثنوی «عاشقانه» بیشترین اجرا را با صدای خوانندگان مختلف دارد.

ترانه‌هایی که اشعار آن برگرفته یا بخشی از سروده‌های اوست. چیزی نزدیک به پنجاه ترانه با صدای خوانندگان مختلف و اجراهای متفاوت است (حتی ترانه‌ای با صدای «احمد ظاهر»، خوانندۀ نام‌آشنای افغانی) که به شکل مجموعه‌ای فراهم شده و پایین این مطلب می‌توانید بشنوید.

ترانه‌ها را اول بر اساس ترتیب انتشار کتاب‌ها (اسیر ـ دیوار ـ عصیان ـ تولدی دیگر ـ ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)، و بعد هر سروده را به ترتیب و ردیفی که در آن کتاب به‌چاپ رسیده تنظیم کرده‌ام.

شما هم اگر ترانه‌های دیگری سراغ دارید که در جعبۀ موسیقی نیست، به آدرس راوی این حکایت، خبر بدهید تا به این مجموعه اضافه و آن را به اتفاق هم تکمیل کنیم و باقی بماند.

* * *
بازگشت به «یادنامهٔ فروغ فرخزاد»

* * *

error: Content is protected !!