گوگوش: نفرین بر زندگی

نفرین بر زندگی
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!