احمد شاملو: مجموعه‌ی جدال با خاموشی (صدای شاعر)

احمد شاملو جدال با خاموشی

جدال با خاموشی
شعرهای احمد شاملو
(صدای شاعر)
شب شعر، تهران ۱۳۵۲

 از به‌یاد مانده‌ترین شب‌های شعرخوانی «احمد شاملو»، یکی هم همان است که بعدها به همت «فرهنگ فرهی» در آمریکا منتشر شد. مجموعه‌ای با نام «جدال با خاموشی»، شامل مقدمه‌ای در معرفی شاعر، با صدای «فرهنگ فرهی»، و شانزده سروده از اشعار «شاملو»،‌ که او در جمع پُر شور دوستدارن شعر خود می‌خواند. سه سروده از این مجموعه به زبان انگلیسی ترجمه شده بود که به شکل همزمان با دکلمهٔ اصل آن، در آن شب خوانده شد.

* * *
متن سروده‌ها همراه با دکلمهٔ هر شعر با صدای شاعر

 * * *
یادنامه‌ «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!