ترانه‌های فیلم دنیای پول (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «دنیای پول» [+]
ویگن ـ پوران ـ عارف ـ بهشته

(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
ویگن،‌ پوران، عارف،‌ بهشته: دل غافل
ویگن،‌ پوران، عارف،‌ بهشته: دستت را به دست من ده

* * *

error: Content is protected !!