فریدون فرخزاد:‌ در رو وا نمی‌کنم ـ غم تو دل من میمیره (جلد صفحه)

در رو وا نمی‌کنم ـ غم تو دل من میمیره
فریدون فرخزاد
(هارمونی)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فریدون فرخزاد ـ در رو وا نمی‌کنم
فریدون فرخزاد ـ غم تو دل من میمیره

*‌ * *

error: Content is protected !!