پریوش: شاطر باشی

شاطر باشی
شعر: ؟
آهنگ: ؟
خواننده: پریوش

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!