حبیب‌الله بدیعی نغمه‌پرداز ترانه‌های ماندگار

حبیب الله بدیعی

در جمع آهنگ‌سازانی که ساز تخصصی‌شان ویلون است «مهدی خالدی»، «علی تجویدی»،‌ «حبیب‌الله بدیعی»، «پرویز یاحقی» و «همایون خُرم» را «پنج سوار سرنوشت موسیقی ایران» می‌نامندند.

این نغمه‌سازان خاطره‌پرداز زمانه‌ی ما،‌ اگر در سبک آهنگ‌سازی و شیوه‌ی نواختن ویلون با هم متفاوت باشند در یک نقطه اما همگی با هم وجه‌مشترک دارند. هر پنج تن‌شان،‌ پیش از استاد شدن، از بهترین شاگردان مکتب «صبا» بوده‌اند. ابوالحسن‌خان صبا.

«علی تجویدی» نغمه‌ساز آوازهای گوش‌نواز
مثلث هُنری: پرویز یاحقی، بیژن ترقی و حمیرا
۳۰ یادگار از نغمه‌پرداز ترانه‌های ماندگار: «همایون خرم»
حکایت ترانه «کعبهٔ دلها» به روایت «بیژن ترقی» و «الهه»

* * *

error: Content is protected !!