هوشنگ ا‌بتهاج: هول (نگاهنگ)

هوشنگ ابتهاج هول

باد فانوسِ مرا خواهد کُشت!؟

* * *

باز توفانِ شب است
هول بر پنجره می‌کوبد مُشت
شعله می‌لرزد در تنهایی
باد فانوس مرا خواهد کُشت!؟
هوشنگ ابتهاج (سایه)

* * *
«نگاهنگ»‌

* * *