یادنامه‌ی «هوشنگ ابتهاج» (ه. الف. سایه)

هوشنگ ابتهاج سایه

هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه)
ششم اسفند ماه ۱۳۰۶ ـ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

یادمان «هوشنگ ابتهاج» در سایت «راوی حکایت باقی»

   مطالب دیگر:
حکایت سروده‌ی «گالیا»
حکایت سروده‌ی «ارغوان»
این «شهریار» است که می‌خواند!
از خاطرات خانه‌ی پدر و یادی از مادر
واپسین نامهٔ «مرتضی کیوان» پیش از اعدام
ساز سه‌تارِ «شهریار» و رقص پریان در استکان!
از «شهریار» به «سایه» (عکس و امضا شهریار)
یادی از «صادق هدایت» (برنامه گلچین هفته)
حکایت ترانه‌‌ «سرگشته» (تو ای پری کجایی!؟)
برای خواهرم «منصوره» (خط و امضای «سایه»)
حکایت ترانه‌‌ «تو تنها، من تنها» (عبدالوهاب شهیدی)
مرگ دوباره: سروده و دستخط هوشنگ ابتهاج (سایه)
در غم مادر ـ شهریار:‌ در جستجوی پدر ـ هوشنگ ابتهاج
شعری ماندگار از «سایه» و خطی به یادگار از «صمد بهرنگی»

   سه ترانه‌ که هوشنگ ابتهاج سرود:
● سرگشته (حسین قوامی)
● ستاره آهو (سهیلا گلستانی)
● تو تنها، من تنها (عبدالوهاب شهیدی)

   مجموعه ترانه‌ها:
گریز (مجموعه ترانه‌ها)
بهانه (مجموعه ترانه‌ها)
حصار (مجموعه ترانه‌ها)
زبان نگاه (مجموعه ترانه‌ها)
آینه‌ی شکسته (مجموعه ترانه‌ها)
در کوچه‌سار شب (مجموعه ترانه)
یادگار خون سرو (مجموعه ترانه‌ها)
تا تو با منی زمانه با من است (مجموعه ترانه‌ها)
چند دوبیتی از سروده‌های هوشنگ ابتهاج (سایه)
هنر گام زمان (امروز نه آغاز و نه انجام جهان است)

چاووش ۸ (از کفم رها)
چاووش ۷ (همراه شو عزیز)
چاووش ۶ (ایران ای سرای امید)

   صدای شاعر:
ترانه (صدای شاعر)
زمین (صدای شاعر)
بوسه (صدای شاعر)
آزادی (صدای شاعر)
شبگیر (صدای شاعر)
زندگی (صدای شاعر)
بردگی (صدای شاعر)
کاروان (صدای شاعر)
تاسیان (صدای شاعر)
ای فردا (صدای شاعر)
تشویش (صدای شاعر)
بازگشت (صدای شاعر)
شادباش (صدای شاعر)
سروستان (صدای شاعر)
مرگ دیگر (صدای شاعر)
مرثیهٔ جنگل (صدای شاعر)
راهی و آهی (صدای شاعر)
پرنده می‌داند (صدای شاعر)
برای روزنبرگ‌ها (صدای شاعر)
کیوان ستاره بود (صدای شاعر)
ازین شبهای ناباور (صدای شاعر)
بر سواد سنگفرش راه (صدای شاعر)
شعرهای سعدی (کانون پرورش فکری)
شعرهای «هوشنگ ابتهاج» (کانون پرورش فکری)

* * *

error: Content is protected !!