احمد شاملو: مسافر کوچولو (داستان کودکان)

احمد شاملو مسافر کوچولو

امروز «شازده کوچولو» هفتاد ساله شد. داستانی کوتاه که در جهان ادبیات، اثری بلند آوازه و به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده است. در ایران خودمان حتی بیشتر از پنج ترجمه که از «محمد قاضی»، «احمد شاملو»، و «ابوالحسن نجفی» شناخته‌ترین‌هایشان است؛ و دست‌کم دو نمایشنامه‌ی رادیویی از این اثر که در این سایت موجود است.

نخستین ترجمه «احمد شاملو» از «شازده کوچولو» در «کتاب جمعه»  به‌چاپ رسید. [شماره ۲۳، دیماه ۱۳۵۸ (شماره مخصوص سال جهانی کودک)، و شماره ۲۴، بهمن ۱۳۵۸] و بار دیگر در پاییز سال ۱۳۶۴، که با عنوان «مسافر کوچولو» به همراه با نوار صوتی، با صدای احمد شاملو توسط «انتشارات ابتکار» منتشر شد.

از «شازده کوچولو» به جز برگردان «احمد شاملو»، ترجمه‌های دیگری نیز به زبان فارسی وجود دارد که در این میان ترجمه‌های «محمد قاضی» و «ابوالحسن نجفی» شناخته‌ترین آن‌هاست.

احمد شاملو شازده کوچولو

ابوالحسن نجفی در انتقادی بر ترجمه‌ی احمد شاملو از این کتاب گفته است: «شاملو، کتاب را نخستين‌بار با نام «مسافر کوچولو» ترجمه کرد و در مقدمه‌ای که بر کتاب آورده مدعی می‌شود که «پرنس» به معنای «شاهزاده» نيست. علاوه بر اين ما در نيمی از اين کتاب، شخصيت اصلی را با نام «مسافر کوچولو» و در نيم ديگر او را با نام «امير» می شناسیم. او در «تحرير دوم»، آن مقدمه را حذف و در «تحرير سوم»، کتاب را یک بار دیگر و این‌بار با نام «شازده کوچولو» ترجمه می کند. گرچه زبان اصل کتاب که زبان معیار است رنگ «شاعرانه» دارد و شاملو در ترجمه‌ی خود از زبان «عامیانه» استفاده کرده است».

* * *
«شازده کوچولو» با تنظیم و صدای «ایرج گرگین»

* * *

از آثار احمد شاملو در حوزه‌ی ادبیات کودک در این سایت:
● 
منظومه‌ی «پریا»
● مردی که لب نداشت
● قصه‌ی دخترای ننه دریا
● آهو و پرنده‌ها [نیمایوشیج]
● یل و اژدها [آنگل کارالی‌چف]
● مسافر کوچولو [آنتوان دوسنت اگزوپری]
● زنده‌باد آب [ساموئل یاکوولیویچ مارشاک]
● خروس زری پیرهن پری [آلکسی تولستوی]

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!