احمد شاملو: مسافر کوچولو (داستان کودکان)

امروز «شازده کوچولو» هفتاد ساله شد. داستانی کوتاه که در جهان ادبیات، اثری بلند آوازه و به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده است. در ایران خودمان حتی بیشتر از پنج ترجمه که از «محمد قاضی»، «احمد شاملو»، و «ابوالحسن نجفی» شناخته‌ترین‌هایشان است؛ و دست‌کم دو نمایشنامه‌ی رادیویی از این اثر که در این سایت موجود است.

نخستین ترجمه «احمد شاملو» از «شازده کوچولو» در «کتاب جمعه»  به‌چاپ رسید. [شماره ۲۳، دیماه ۱۳۵۸ (شماره مخصوص سال جهانی کودک)، و شماره ۲۴، بهمن ۱۳۵۸] و بار دیگر در پاییز سال ۱۳۶۴، که با عنوان «مسافر کوچولو» به همراه با نوار صوتی، با صدای احمد شاملو توسط «انتشارات ابتکار» منتشر شد.

از «شازده کوچولو» به جز برگردان «احمد شاملو»، ترجمه‌های دیگری نیز به زبان فارسی وجود دارد که در این میان ترجمه‌های «محمد قاضی» و «ابوالحسن نجفی» شناخته‌ترین آن‌هاست.

ابوالحسن نجفی در انتقادی بر ترجمه‌ی احمد شاملو از این کتاب گفته است: «شاملو، کتاب را نخستین‌بار با نام «مسافر کوچولو» ترجمه کرد و در مقدمه‌ای که بر کتاب آورده مدعی می‌شود که «پرنس» به معنای «شاهزاده» نیست. علاوه بر این ما در نیمی از این کتاب، شخصیت اصلی را با نام «مسافر کوچولو» و در نیم دیگر او را با نام «امیر» می شناسیم. او در «تحریر دوم»، آن مقدمه را حذف و در «تحریر سوم»، کتاب را یک بار دیگر و این‌بار با نام «شازده کوچولو» ترجمه می کند. گرچه زبان اصل کتاب که زبان معیار است رنگ «شاعرانه» دارد و شاملو در ترجمه‌ی خود از زبان «عامیانه» استفاده کرده است».

* * *

«شازده کوچولو» با تنظیم و صدای «ایرج گرگین»

«یادنامهٔ احمد شاملو» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone