نیما یوشیج: در شب سرد زمستانی (احمدرضا احمدی)

نیما یوشیج درشب سرد زمستانی

مبتکر ضبط اشعاری از شاعران پیشین و معاصر و انتشار آنها در ایران «احمدرضا احمدی» بود. مجموعه‌ای که با عنوان «صدای شاعر» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌شد. گزیده‌ای از شعرهای «نیما یوشیج»‌ با صدای «احمد شاملو» و موسیقی «احمد پژمان» از اولین کارهای این مجموعه بود. در آن زمان (سال ۱۳۵۱) سیزده سال از درگذشت نیما می‌گذشت.

بعد انقلاب شد و جنگ شد و کانون دچار فترت شد و کارهایی از ایندست کلا کنار گذاشته شد تا در سال ۱۳۶۸، مصادف با سی‌ام سال خاموشی نیما یوشیج که این بار احمدرضا احمدی خود شعرهایی از نیما را دکلمه کرد. با موسیقی متن فریبرز لاچینی و صدای «محمد نوری» که دو سروده از این مجموعه را به آواز می‌خواند. انتشار این نوار، شروع دوباره‌ای شد برای آن شکل از کار فرهنگی که در سرمای شب و زمستان حاکم بر فضای هنر منجمد شده بود و داشت از بین می‌رفت.

* * *
شعر نیما یوشیج با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

* * *
آثار «نیما یوشیج» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!