شعر نیما یوشیج با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

شعرهای نیما یوشیج با صدای احمد شاملو

شعرهای نیما یوشیج
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
طراح: فرشید مثقالی
خط: مصطفی اوجی
نقاشی: سودابه آگاه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

* * *

داستانی نه تازه

شامگاهان که رؤيت دريا
نقش در نقش می‌نهفت کبود،
داستانی نه تازه کرد به کار

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

شهر صبح (خروس می‌خواند)

قوقولی قو! خروس می‌خواند
وز درون نهفت خلوتِ ده،
از نشیب رهی که چون رگ خشک . . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

مهتاب

می‌تراود مهتاب، می‌درخشد شبتاب،
نیست یکدم شکند خواب به چشم کس‌و لیک
غم این خفته‌ی چند، خواب در چشم ترم می‌شکند.

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

خنده‌ٔ سرد

صبحگاهان که بسته می‌ماند
ماهی آبنوس در زنجیر،
دُم طاووس پر می‌افشاند . . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

اجاق سرد

مانده از شب‌های دورادور
بر مسیر خامش جنگل
سنگ‌چینی از اجاقی خرد . . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

هنگام که گریه می‌دهد ساز

هنگام که گریه می‌دهد ساز
این دود سرشت ابر بر پُشت . . .
هنگام که نیل‌چشم دریا

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

ری‌را

«ری را» . . . صدا می‌آید امشب
از پُشت «کاچ» که بند آب
برق سیاه‌تابش تصویری از خراب . . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

تو را من چشم در راهم

تو را من چشم در راهم شباهنگام
که می‌گیرند در شاخ «تلاجن» سایه‌ها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم . . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

خانه‌ام ابری‌ست . . .

خانه‌ام ابری‌ست
یکسره روی زمین ابری‌ست با آن.
از فراز گردنه خُرد و خراب و مست . . .

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *

داروگ

خُشک آمد کشتگاه من، در کنار کشت همسایه.
گرچه می‌گویند: «می‌گریند روی ساحل نزدیک
سوگواران در میان سوگواران.»

متن سروده و صدای شاعر در اینجا بخوانید و بشنوید!

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
برگشت به «یادنامهٔ احمد شاملو»

* * *
بازگشت به یادنامهٔ «نیمایوشیج»

* * *