شعر نیما یوشیج با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو نیما یوشیج

شعرهای نیما یوشیج
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

داستانی نه تازه
شامگاهان که رؤيت دريا
نقش در نقش می‌نهفت کبود،
داستانی نه تازه کرد به کار

* * *

شهر صبح (خروس می‌خواند) 
قوقولی قو! خروس می‌خواند
وز درون نهفت خلوتِ ده،
از نشیب رهی که چون رگ خشک . . .

* * *

مهتاب
می‌تراود مهتاب، می‌درخشد شبتاب،
نیست یکدم شکند خواب به چشم کس‌و لیک
غم این خفته‌ی چند، خواب در چشم ترم می‌شکند.

* * *

خنده‌‌ی سرد 
صبحگاهان که بسته می‌ماند
ماهی آبنوس در زنجیر،
دُم طاووس پر می‌افشاند . . .

* * *

اجاق سرد 
مانده از شب‌های دورادور
بر مسیر خامش جنگل
سنگ‌چینی از اجاقی خرد . . .

* * *

هنگام که گریه می‌دهد ساز 
هنگام که گریه می‌دهد ساز
این دود سرشت ابر بر پُشت . . .
هنگام که نیل‌چشم دریا

* * *

ری‌را

«ری را» . . . صدا می‌آید امشب
از پُشت «کاچ» که بند آب
برق سیاه‌تابش تصویری از خراب . . .

* * *

تو را من چشم در راهم 
تو را من چشم در راهم شباهنگام
که می‌گیرند در شاخ «تلاجن» سایه‌ها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم . . .

* * *

خانه‌ام ابری‌ست . . . 
خانه‌ام ابری‌ست
یکسره روی زمین ابری‌ست با آن.
از فراز گردنه خُرد و خراب و مست . . .

* * *

داروگ 
خُشک آمد کشتگاه من، در کنار کشت همسایه.
گرچه می‌گویند: «می‌گریند روی ساحل نزدیک
سوگواران در میان سوگواران.»

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *
یادنامه‌ «نیما یوشیج» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!