یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ـ ۱۷ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی دلتنگی ها ۱۷

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

دلتنگی‌ها ـ ۱۷

آنگاه کویر مشکل را
از فاصله ساختند.
آغاز مرغ بود
آغاز بال پایدار
و مرغ اول جهان ناگاه
وقتی که کویر مشکل را
از فاصله ساختند
فریادی سخت برکشید
و سمت شن‌ها را آشفت.

فریاد میان آب افتاد
و آب
با زمزمه تارهای صوتی را لرزاند
و حافظه‌ی قنات را باد آزرد
وقتی که تارهای صوتی
در گوشت آب
می‌لرزید.

از مجموعه‌ی «دلتنگی‌ها»

* * *
بازگشت به مجموعه اشعار «یدالله رویایی»

* * *

error: Content is protected !!