یدالله رویایی: صدای شاعر (کانون پرورش فکری کودکان)

یدالله رویایی

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۶

یدالله رویاییدلتنگی‌ها ـ ۱۷

آغاز مرغ بود
آغاز بال پایدار
و مرغ اول جهان ناگاه
وقتی که کویر مشکل را . . .

* * *

یدالله رویاییپاییز سبز

زمین فصاحت برگ چنار را
به باد خسته‌ی پاییز می‌سپرد
هوا ترنم سودایی شکفتن را
ز نبض بی‌تپش خاک می‌گرفت.

* * *

یدالله رویاییدر آفتاب سبز نگاه او

از چشم من طنین تماشا برخاست
در چشم او طنین تماشا بنشست
موجی ز بی‌گناهی من پر زد
با عمق بی‌گناهی او پیوست

* * *

یدالله رویاییمیوه‌های ملال

تو می‌گریزی و من در غبار رویاها
هزار پنجره را بی‌شکوه می‌بندم
به باغ سبز نوید تو می‌سپارم خویش
هزار وسوسه را در ستوه می‌بندم

* * *

یدالله رویاییمن از دوستت دارم

از تو سخن از به آرامی
از تو سخن از به تو گفتن
از تو سخن از به آزادی
وقتی سخن از تو می‌گویم

* * *

یدالله رویاییدلتنگی‌ها ـ ۱

از دور دست عمر
تا سرزمین میلادم
صدها هزار فرسخ بود
با اسب‌های خسته که راه دراز را . . .

* * *

یدالله رویاییدلتنگی‌ها ـ ۸

با کاروان من
تحرک متروک
صحرا مجال صحبت بود
و کاروان که فرصت اندیشه را . . .

* * *

یدالله رویاییدلتنگی‌ها ـ ۹

تا از سپیده گفتگوی مشروط
برخیزد
من، تصویر هجرت از پل
بر می‌گیرم

* * *

یدالله رویاییدلتنگی‌ها ـ ۳۱

و شکل راه رفتن تو
معنای مثنوی‌ست
در حالت عمیق عزیمت
که منظره‌ی راه . . .

* * *

یدالله رویاییدریایی‌ها ـ ۳۱

من از جزیره‌های نجات
من از دماغه‌های امید
از آب‌های متروک
در خلوت بنادر ویران خواهم گذشت.

* * *

یدالله رویاییدریایی‌ها ـ ۳۳

ای شعرهای دریایی
آه ای مسافران از دریا تا من
از دریا: از سرزمین عطر و علف
و عهدنامه و منشور . . .

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!