یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۸ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی دلتنگی ها ۸

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

دلتنگی‌ها ـ ۸

با کاروان من
تحرک متروک
صحرا مجال صحبت بود
و کاروان که فرصت اندیشه را
از صحنه‌ی نمک‌زار
بر می‌گرفت
پیمانه‌های سرخ عطش را
با خواب باستانی کاریز
پُر می کرد

ما از میان استراحت شرقی می‌رفتیم
پستان‌های تشنه‌ی زن‌هامان
با دکمه‌های مردانه
شب را نگاه می‌کردند
و چشم های خسته‌ی مردان
بر کهکشان
شروع شن‌ها
جاری بود

برگرد ای تحرک متروک!
اینجا نه ابر،‌ نه گذر باد
دیری‌ست تا معاش نبات را
پیغامی از سواحل تبخیر نیست
و سرنوشت آب
در سفره‌های زیر زمینی
تقطیر آسمان را از یاد بُرده است

از مجموعه‌ی «دلتنگی‌ها»

توضیح:
متن سروده از روی صدای شاعر، پیاده شده است و با متن چاپ شده‌ی همین سروده، در مجموعه‌ی اشعار او کم‌وبیشی‌هایی دارد.

* * *
بازگشت به مجموعه اشعار «یدالله رویایی»

* * *

error: Content is protected !!