یدالله رویایی: دلتنگی‌ها ۹ (کانون پرورش فکری)

یدالله رویایی دلتنگی ۹

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

دلتنگی‌ها ـ ۹

تا از سپیده گفتگوی مشروط
برخیزد
من
تصویر هجرت از پل
بر می‌گیرم

تصویر هجرت از پل
از پله‌ی مناجاتم
تا سفره‌های شن
تا سفره‌های زخم
سفر می‌کُند

بر سفره‌های شن کلماتی آبی مهمان‌ند
مهمان هجرت
ای نفس رفته‌ی من، ای پل متصاعد
که جثه‌ی زمین را
در آن هزار فرسخ نیلی
می‌غلتانی!
چون است اینکه عشق
جز در هراس مرگ
ما را دگر به خویش نمی‌خواند
از ما جز استغاثه نمی‌ماند
از ما دروگران چراگاه‌های هوایی
اینجا، میان گفتگوی مشروط
اینجا، در انتحار اشباح
جز سطل‌های خالی در چاه‌های خالی
کی از مزارع نمک
ما را عبور داده است؟

از مجموعه‌ی «دلتنگی‌ها»

* * *
بازگشت به مجموعه اشعار «یدالله رویایی»

* * *

error: Content is protected !!