یدالله رویایی: دریایی‌ها ۳۱ (کانون پرورش فکری)

یداالله رویایی دریایی ۳۱

شعرهای یدالله رویایی
سروده و صدا: یدالله رویایی
موسیقی متن: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

دریایی‌ها ـ ۳۱

من از جزیره‌های نجات
من از دماغه‌های امید
از آب‌های متروک
در خلوت بنادر ویران
خواهم گذشت.

خواهم گذشت
از آب‌های کشکول،
از آب‌های کالا . . .
همراه قصه‌های درویش،
همراه پندهای بازرگان
خواهم گذشت.

با کاروان امتعه‌ی هند
با بارهای صمغ
طلا
عاج
نیشکر

با بارهای مرجان
مروارید
با بارهای ادویه وعطر
از آب‌های جاوه،
از آب‌های مسقط و عمان
خواهم گذشت.

از آب‌های مشتاق
مشتاق ماجرا
مشتاق قتل در کشتی رهزنان
خواهم گذشت.

از جمع آب‌ها
ـ جمعیت فراری ـ تصویری از فرار ـ
از گام‌های رقص
پیوسته در ترنُم تکرار ـ

از قلعه‌های مرتفع آب،
و برج‌های رهگذر باد
از چهره‌ی مُصور فریاد
ـ یال بلند طوفان ـ
خواهم گذشت.

 دریای بی‌تباهی!
ای بستر بلندِ عروسان ِآب!
و عاشقان هجرت
بر جاده‌ای فروتن و وحشی!
چون بادبان‌های سفید و شاد،
از تو،
ای معبر مهاجرتِ شاهان!
خواهم گذشت.

از آب‌های عنبر،
گهواره‌های پَر،
چون ماهیان تنبل
ـ پیوسته در معاشرتِ آب‌ها ـ
ای آبِ ماهیانه!
از تو،
دریای بی‌ستون و
دروازه!
معماری ِ پریشان!
خواهم گذشت.

از مجموعه‌ی «دریایی‌ها»

* * *
بازگشت به مجموعه اشعار «یدالله رویایی»

* * *

error: Content is protected !!