بانو نوا:‌ شب مهتاب

بانو نوا شب مهتاب

شب مهتاب
ساخته‌ی: علی‌اکبر شیدا
ارکستر:‌ منصوری
خواننده: بانو نوا

امشب شب مهتابه (مجموعه ترانه‌ها)

*‌ * *

error: Content is protected !!