احمدرضا احمدی: عاشقانه‌ها (صدای شاعر)

احمدرضا احمدی صدای شاعر

عاشقانه‌های احمدرضا احمدی
(صدای شاعر)
موسیقی: هوشیار خیام

از احمدرضا احمدی در این سایت:
در شب سرد زمستانی (یادواره‌ سی‌امین سال خاموشی نیما یوشیج)
من حرفی دارم که فقط شما بچه‌ها باور می‌کنید (کانون پرورش فکری)

* * *

error: Content is protected !!