داریوش رفیعی: شمع شبانه (بازخوانی ترانه‌ها)

«شمع شبانه»
من شمعم، شمع شبانه


از دیگر ترانه‌های بازخوانی شدهٔ «داریوش رفیعی»

«شب انتظار» (شب به گلستان تنها منتظرت بودم)
«شمع شبانه» (من شمعم، شمع شبانه)
«به سوی تو» (بگو کجایی؟)
«زهره»
«گلنار»

* * *