شهیار قنبری: مرا نترسان دوست (دکلمه ـ ترانه)

شهیار قنبری مرا نترسان دوست

«شهیار قنبری» اما در قحط سال صداها، خود ترانه‌ای از سروده‌هایش را می‌خواند. «مرا نترسان دوست» اول بار در مجموعۀ سروده ـ دکلمه‌های او به‌نام «یک دهان آواز سرخ» به‌شکل نوار کاست منتشر شد. چند سالی بعد با آهنگی از ساخته‌های «منفردزاده» در مجموعۀ «اگر همه شاعر بودند» همراه با دکلمۀ سروده‌های تازه‌ترش، این شعر را هم به‌شکل ترانه با صدای خود خواند. [+]

چند سالی بعد با آهنگی از ساخته‌های «منفردزاده» در مجموعۀ «اگر همه شاعر بودند» همراه با دکلمۀ سروده‌های تازه‌ترش، این شعر را هم به‌شکل ترانه با صدای خود خواند. [+]

سالی بعد از انقلاب، «شهیار قنبری» سروده‌های خود از آن‌روزها را با لحن و صدایی گرم و گیرا دکلمه کرد. این صدا ـ سروده‌ها با نام «یک دهان آواز سرخ» و به‌شکل نوار کاست  به بازار آمد. این مجموعه شاید اولین کار از صدای «ترانه‌سرا» بود. ایده و ابتکاری در ادامۀ «صدای شاعر» که حتما به یاد دارید. موسیقی زیر صدای «شهیار قنبری» در دکلمۀ سروده‌های «یک دهان آواز سرخ»، از «موریس ژار»، آهنگ‌ساز مشهور فرانسوی بود. دکلمۀ سرودۀ «مرا نترسان دوست» را با صدای «شهیار قنبری»، روی موسیقی «موریس ژار»، برگرفته از مجموعۀ «یک دهان آواز سرخ» بشنوید!

* * *
در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!