ثمین باغچه‌بان (رنگین‌کمون) باغ ما پرچین داره

باغ ما پرچین داره
از مجموعهٔ «رنگین‌کمون»
ثمین و اولین باغچه‌بان

باغ ما پرچین داره
میوهای شیرین داره
گل و چشمه و آهو
لاله و نسرین داره

 «فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

پرچینش صد فرسنگه
ابرش هزارون رنگه
هم بارون نَم‌نَمش
هم توفانش قشنگه

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

باغ ما بارون داره
باد گل افشون داره
«سهند» قد بلندش
چتر زرافشون داره

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

پر از سرو بلنده
یال اسبش کمنده
هشتی داره باغ ما
ایوونش «دماوند»ه

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

باغ ما گلشن داره
سایه و روشن داره
خاره سنگ «البرز»ش
صد جور آویشن داره

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

یه گُلهَ‌ش برف و بارون
یه گُلهَ‌ش آتیش‌بارون
«کویر»ش خار و شوره‌س
«گیلان»ش شالی‌کارون

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

باغ ما قصّه داره
درخت پسّه داره
رو شاخ پسّه‌ش مرغی
یال شیکسّه داره

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

چمنزارش چین‌چینه
پر از خال نگینه
رو هر نگین و خالش
یه شاپرک می‌شینه

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

باغ ما کُلون داره
نگین و نشون داره
دروازه‌ش بازه، اما
شیر نگهبون داره.

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

«مهرگان» و «نوروز»ش
بی‌رنگ و کم‌سو نَشَن
پَلنگای شاهنومه‌ش
بُزهای ترسو نَشَن.

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

باغ ما شبنم داره
برگ گلش خَم داره
شمشیرش تن فولاد
دل ابرشم داره.

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

مردمش بی‌دل نَشَن
گمنام و بی‌گِل نَشَن
خوشه‌های شیرینش
بوته‌ی فلفل نَشَن

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

گنجیشک این باغم من
پلنگ این باغم من
شوره‌زار یا گلزار
عاشق این باغم من

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

تو طلا و تو خشتم
آتیشزار و بهشتم
رو سینه‌ی دروازه‌ت
با خنجر نوشتم:

«فلفل نبین چه ریزه
بشکن ببین چه تیزه»

* * *
برای دیدن اندازه‌ٔ بزرگتر عکس، روی آن کلیک کنید!

* * *

ترانه‌های دیگر مجموعهٔ «رنگین‌کمون» همراه با متن و نقاشی‌های آن:

کُرنگِ بلا
جای آهو
نوروز تو راهه
پنج‌تا نقاشی
عروسک جون
ترن قشنگ من
سرود برف بازی
گربه‌ای که مادره
گنجشک و برف و باران
تمام مجموعه در یک جعبهٔ موسیقی

* * *