ثمین باغچه‌بان: رنگین‌کمون

ثمین باغچه بان رنگین کمان

خیلی وقت بود دلم می‌خواست اینجا بخشی هم برای کودکی‌ها و کودکانه‌هامان باز می‌کردم. از ترانه‌‌ها و به یادمانده‌های آن روزگار و از ایندست.

قبلا هم گمانم سردستی یک دو یادداشتی هم نوشته‌ام. در بارۀ برنامۀ کودک رادیو در آن سال‌های دور که حتما یک‌جایی در همین سایت هست و می‌شود پیدایش کرد.

امروز با خبر درگذشت «اولین باغچه‌بان»، یاد مجموعه‌ای از ترانه‌های کودکان که «رنگین‌کمون» نام داشت و کار مشترک او و همسرش «ثمین باغچه‌بان» بود افتادم.

گفتم فعلا تا باز هم دیرتر از این نشده، متن و صدای آن ترانه‌ها را یک‌جا فراهم کنم بلکه این خود شروعی شد برای بخش «از کودکی‌ها».

ثمین باغچه بان رنگین کمون

ترانه‌های دیگر مجموعهٔ «رنگین‌کمون»:

کُرنگِ بلا
جای آهو
پنج‌تا نقاشی
نوروز تو راهه
عروسک جون
ترن قشنگ من
سرود برف بازی
گربه‌ای که مادره
باغ ما پرچین داره
گنجشک و برف و باران
تمام مجموعه در یک جعبهٔ موسیقی

* * *

error: Content is protected !!