ثمین باغچه‌بان (رنگین‌کمون) سرود برف بازی

سرود برف بازی
از مجموعهٔ «رنگین‌کمون»
ثمین و اولین باغچه‌بان

به‌به،
چه برفی نیشس رو زمین.
هنوزَم می‌باره،
بچه‌ها پاشین.
خونه
خیابون
مونده زیر برف.

روز برف بازییه،
بچه‌ها پاشین.

به‌به،
چه برفی، دونه به دونه
چه سفید، چه خوشگل.
چه مهربونه.
چشمه
چشمه‌سار
مونده زیر برف.

روز برف بازییه،
بچه‌ها پاشین.

به‌به،
چه برفی داره می‌باره.
رو زمین برامون
پنبه می‌کاره.
کوچه
پشت‌بون
مونده زیر برف.

روز برف بازییه،
بچه‌ها پاشین.

به‌به،
چه برفی نقش زمینه.
پولک و مرواری
فرش زمینه.
بیشه
بیشه‌زار
مونده زیر برف.

روز برف بازییه،
بچه‌ها پاشین.

به‌به،
چه برفی شکوفه‌بارون.
شکوفه می‌شینه
رو تاق ایوون.
صحرا
بیابون
مونده زیر برف.

روز برف بازییه،
بچه‌ها پاشین.

* * *
برای دیدن اندازه‌ٔ بزرگتر عکس، روی آن کلیک کنید!

* * *

ترانه‌های دیگر مجموعهٔ «رنگین‌کمون» همراه با متن و نقاشی‌های آن:

کُرنگِ بلا
جای آهو
نوروز تو راهه
پنج‌تا نقاشی
عروسک جون
ترن قشنگ من
گربه‌ای که مادره
باغ ما پرچین داره
گنجشک و برف و باران
تمام مجموعه در یک جعبهٔ موسیقی

* * *