ثمین باغچه‌بان (رنگین‌کمون) ترن قشنگ من


ترن قشنگ من

از مجموعهٔ «رنگین‌کمون»
ثمین و اولین باغچه‌بان

ترنم قشنگه.
توش پر از پلنگه.
ترنم تُن میره،
تُن میره،
تُن میره.

شی‌فو ، شی‌فو، دود، دود،
شی‌فو ، شی‌فو، دود.

ترنم کوچولوس.
توش پُر از آلبالوس.
ترنم تُن میره،
تُن میره،
تُن میره.

شی‌فو ، شی‌فو، دود، دود،
شی‌فو ، شی‌فو، دود.

ترنم ملوسه
توش پُر از عروسه
ترنم تُن میره،
تُن میره،
تُن میره.

شی‌فو ، شی‌فو، دود، دود،
شی‌فو ، شی‌فو، دود.

رو تاق ترنم،
یه آهو نِشسّه.
ترنم تو کوهه،
تُن تو دشته،
تُن‌ راهه.

شی‌فو ، شی‌فو، دود، دود،
شی‌فو ، شی‌فو، دود.

پیش راننده‌شَم
یه خرگوش نِشسّه.
ترنم تو کوهه،
تُن تو دشته،
تُن راهه .

شی‌فو ، شی‌فو، دود، دود،
شی‌فو ، شی‌فو، دود.

* * *
برای دیدن اندازه‌ٔ بزرگتر عکس، روی آن کلیک کنید!

* * *

ترانه‌های دیگر مجموعهٔ «رنگین‌کمون» همراه با متن و نقاشی‌های آن:

کُرنگِ بلا
جای آهو
نوروز تو راهه
پنج‌تا نقاشی
عروسک جون
سرود برف بازی
گربه‌ای که مادره
باغ ما پرچین داره
گنجشک و برف و باران
تمام مجموعه در یک جعبهٔ موسیقی

* * *