«یادگار می‌دهم!»

عکس‌هایی که به دست هنرمند عکاس «هادی شفائیه» از «نیمایوشیج» ثبت شده است، برای بسیاری از ما چشم‌آشنا و شناخته‌شده است. این تصویر را نیما به رسم یادگار در تاریخ سیزدهم خردادماه سال ۱۳۳۴ برای هادی شفائیه (عکاس و مدیر استودیو هادی) امضاء کرده است.

«. . . از نیما خواهش کردم که بیاید [آتلیهٔ عکاسی من] عکسش را بگیرم. آمد اما خیلی وحشت داشت! مدام می‌گفت: «کراوات ندارم! این لباس‌ها که مناسب نیست!» من قوت قلب می‌دادم ولی واقعا هم نمی‌خواستم آن وحشتی که در صورت و چشم‌هایش بود از بین برود. چون آن‌ها بخشی از مشخصهٔ صورت او بودند. خوشبختانه در گرفتن آن عکس‌ها موفق بودم. همه جا چاپ می‌شود و هر دخل و تصرفی هم که بخواهند در آن می‌کنند! کم‌رنگ و پُر رنگ می‌کنند، از هر جا که می‌خواهند قطع می‌کنند و غیره. البته بدون خبر و اجازهٔ من؛ و حتی بی‌ذکر نام من!»

برگرفته از مصاحبهٔ بیژن اسدی‌پور با هادی شفائیه  مندرج در:
دفتر هنر، ویژهٔ هادی شفائیه، شمارهٔ‌ ۱۲، اسفند ۱۳۷۹، صفحهٔ ۱۶۰۲ [+]

* * *
بازگشت به فهرست یادگارهای ماندگار دکتر «هادی شفائیه»

* * *

error: Content is protected !!