داریوش، اونیک، کیوان، ماسیس: غم عشقت منو داغون می‌کنه

داریوش اونیک کیوان ماسیس غم عشقت منو داغون می کنه

غم عشقت منو داغون می‌کنه
شعر: مینا اسدی
آهنگ: پرویز مقصدی
خوانندگان: داریوش، اونیک، کیوان، ماسیس

ادامه خواندن داریوش، اونیک، کیوان، ماسیس: غم عشقت منو داغون می‌کنه

error: Content is protected !!