ناصر صبوری: فقط عشقه که می‌مونه ـ تو دروغاتم قشنگه (جلد صفحه)

فقط عشقه که می‌مونه ـ تو دروغاتم قشنگه
ناصر صبوری
(کاسپین)

ادامه خواندن ناصر صبوری: فقط عشقه که می‌مونه ـ تو دروغاتم قشنگه (جلد صفحه)

ناصر صبوری: تو چشمات کار کجاست ـ شاید اینجا برنگردم (جلد صفحه)

ناصر صبوری تو چشات کار کجاست

تو چشمات کار کجاست ـ شاید اینجا برنگردم
ناصر صبوری
(آپولون)

ادامه خواندن ناصر صبوری: تو چشمات کار کجاست ـ شاید اینجا برنگردم (جلد صفحه)

error: Content is protected !!