ماهی خسته: فریدون فروغی، گوگوش (دو شعر یک ملودی)

ماهی خسته من

ماهی خسته من
شعر: میرزالو
آهنگ: ویلیم خنو
تنظیم: واروژان
خواننده: فریدون فروغی ـ گوگوش

چشای آبی تو مثِ یه دریا می‌مونهدلِ خسته‌ی منم مثِ یه ماهی می‌مونه
ماهی خسته‌ی من می‌خواد تو دریا بمونه
ماهی دوست داره خونه‌ش همیشه تو دریا باشهبوسه بر موج بزنه کنارِ ماهی‌ها باشه
ماهی خسته‌ی من بذار تو دریا بمونه
ماهی اگه تنها باشه خسته و دلگیر میشهماهی تو دریا نباشه اسیر ماهیگیر میشهنکُنه یکی بیاد چشماتو از من بگیرهماهیِ دل بمیره دریاتو ماتم بگیره
ماهی خسته‌ی من نذار که تنها بمونه
ماهی خسته‌ی من بذار تو دریا بمونه
* * *

فریدون فروغی: ماهی خسته‌ من

فریدون فروغی ماهی خسته من

ماهی خسته من
شعر: میرزالو
آهنگ: ویلیم خنو
تنظیم: واروژان
خواننده: فریدون فروغی

چشای آبی تو مثِ یه دریا می‌مونهدلِ خسته‌ی منم مثِ یه ماهی می‌مونه
ماهی خسته‌ی من می‌خواد تو دریا بمونه
ماهی دوست داره خونه‌ش همیشه تو دریا باشهبوسه بر موج بزنه کنارِ ماهی‌ها باشه
ماهی خسته‌ی من بذار تو دریا بمونه
ماهی اگه تنها باشه خسته و دلگیر میشهماهی تو دریا نباشه اسیر ماهیگیر میشهنکُنه یکی بیاد چشماتو از من بگیرهماهیِ دل بمیره دریاتو ماتم بگیره
ماهی خسته‌ی من نذار که تنها بمونه
ماهی خسته‌ی من بذار تو دریا بمونه
* * *

فریدون فروغی: زندون دل

فریدون فروغی زندون دل

زندون دل
شعر و آهنگ: ویلیام خنو
خواننده: فریدون فروغی

پُشت این پنجره‌ها دل می‌گیره
غم و غصه‌ی دل‌و تو می‌دونی
وقتی از بختِ خودم حرف می‌زنم
چشام اشک‌بارون می‌شه، تو می‌دونی

عمریه غم تو دلم زندونی‌یه
دلِ من زندون داره، تو می‌دونی
هر چی بهش می‌گم: تو آزادی دیگه.
می‌گه: من دوست دارم تو می‌دونی.

می‌خوام امشب با خُدام شِکوه کُنم
شِکوه‌های دلمو تو می‌دونی
بگم: ای خدا چرا بختم سیاه‌س
چرا بختِ من سیاس، تو میدونی

پنجره بسته می‌شه، شب می‌رسه
چشام آروم نداره، تو می‌دونی
اگه امشب بگذره فردا می‌شه
مگه فردا چی می‌شه، تو میدونی

عمریه غم تو دلم زندونی‌یه
دلِ من زندون داره، تو می‌دونی
هر چی بهش می‌گم: تو آزادی دیگه.
می‌گه: من دوست دارم تو می‌دونی.

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!